เรานอนบ้านไหนนะคืนนี้

พระเจ้าแสนแซ่ของดี ทุ่งเทวีน้ำพุร้อน มีพร้อมกลุ่มผลิตภัณฑ์ ยึดมั่นความสามัคคี วัฒนธรรมมประเพณีล้ำค่า ดำรงไว้ซึ่งปรัชญาพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

การละเล่น 349 คน
น้ำพุร้อน ทุ่งเทวีวารีบำบัด 744 คน
จุดรับนักท่องเที่ยว 349 คน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเว็บไซต์


ทดสอบ
ห้องใช้งานได้ดีมากครับ

รีวิวเมื่อ 2018-08-01 16:32:07ทดสอบ
ทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบ

รีวิวเมื่อ 2018-08-01 16:31:36


ติดต่อเรา

ผอ.บรรจง 085-7234598
ผอ.ถนอม 087-9015105
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย