การทำเครื่องปั้นดินเผา

โพสต์ : 2018-07-30 10:21:23

ขั้นตอนและวิธีทำเครื่องปั้นดินเผา

1. นำดินเหนียวมากองไว้เตรียมใช้งานเรียกว่า กองดิน
 

 
2. ดินที่ใช้ในการปั้นเป็นดินเหนียวจากท้องนาที่ผ่านการโม่อย่างละเอียดแล้ว แล้วนำมาผสมน้ำเพื่อทำการหมักดินทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน
 

 
3. การนวดดิน พอหมักดินแล้วจะนำดินมานวดโดยนำดินเหนียว 3 ส่วน ต่อทราย 1 ส่วน เข้าเครื่องนวดดินจะนวด 2 ครั้งเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดี
4. ดินที่นวดเรียบร้อยแล้วมาแบ่งตามปริมาณที่ต้องการใช้ในการปั้นผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
5. นำมาขึ้นรูปโดยนำดินมาวางบนแป้นไม้แล้วยกแป้นไม้นั้นมาวางบนแป้นหมุน การขึ้นรูปจะทำโดยการหมุนแป้นไม้ให้เกิดแรงเหวี่ยง แล้วใช้มือรีดดินเพื่อขึ้นรูปเป็นภาชนะตามที่ต้องการ ต่อจากนี้จะตกแต่งลวดลายตามขอบภาชนะตามใจชอบ
 

 
6. เมื่อขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วจะทิ้งไว้ในร่มประมาณ 3 วัน เพื่อให้ดินแห้งพอหมาด ๆ เสียก่อน ต่อจากนั้นจึงนำภาชนะเข้าสู่เตาเผา
 

 
7. เตาเผาที่ใช้เป็นเตาแบบโบราณใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ลักษณะเตาก่อด้วยดินเหนียวรูปทรง โดม
 

 
8. นำผลิตภัณฑ์ที่จะเผาใส่ในเตาเผาให้เต็มแล้วปิดฝาด้านบน การเผาวันแรกต้องเริ่มจากการใส่เชื้อเพลิงทีละน้อยๆ เพื่อให้ภาชนะค่อยๆ ปรับตัว ถ้าใส่ไฟแรงเกินไปภาชนะปรับตัวไม่ทันอาจแตกได้ ใช้เวลาเผา 3 วัน จึงนำภาชนะออกจากเตาเผา
 

 
9. ถ้าต้องการให้เครื่องปั้นดินเผาเป็นสีดำ จะนำเครื่องปั้นดินเผาไปเผาในเตา 1 วันแล้วเอานำแกลบเผามากลบทิ้งไว้
 

 
10. ถ้าต้องการให้เครื่องปั้นดินเผามีความเงา ต้องทำการขัดโดยใช้หินแม่น้ำขัด จะทำให้เกิดความเงาขึ้น